Draag een steentje bij..

Oud Papier Actie in Ermelo (OPA)
Met uw oud papier financieren wij het jeugdwerk. Zet het langs de weg op de dag dat het bij u in de wijk wordt opgehaald.

Muziek
Wil je meezingen, muziek maken, meewerken aan een aantal kerkdiensten per jaar, doe dan mee!

Benjamini's
Ook is het mogelijk om als jongere te helpen bij de oppas tijdens de morgendienst. Lijkt dit je wat? Neem dan contact op met Benita Folkers (Immanuelkerk: neitafolkers@hotmail.com) of met Janet Ham (Maranathakerk: janetham89@gmail.com).

Commissielid Huiscatechese m/v
Voor huiscatechese zijn we op zoek naar iemand die graag mee wil denken aan het organiseren en bedenken van modules voor de huiscatechese en de administratieve werkzaamheden die daaraan verbonden zijn.
Affiniteit met jongeren is uiteraard een belangrijke eigenschap hiervoor.

Inlichtingen bij Petra Dunnig - van Harte (551356) of Jenny Stolk (560565) of via: huiscatechese.gk@pknermelo.nl.
 

Agenda
(14-10-2019 t/m 13-11-2019)